پارچه حریر ساریکا زمینه کرم 01

ویژگی های پارچه حریر

 • بسیار سبک و راحت
 • مناسب دوخت های ترکیبی
 • تنوع زیاد در رنگ و طرح
 • انتخاب خانم های خاص
پارچه های حریر
پارچه لمه شنی سرمه ای

ویژگی های پارچه لمه

 • حالت کشسانی
 • معمولا بدون نیاز به آستر
 • بدون نیاز به اتو کشی
 • مناسب انواع دوخت
پارچه های لمه
پارچه پلیسه ای پولک کامپیوتری کربنی در فروشگاه اینترنتی سولی شاپ

ویژگی های پارچه پولکی

 • درخشش فوق العاده
 • مناسب انواع دوخت به ویژه مجلسی
 • نیاز به اتو کشی ندارد
 • بدون ریزش پولک
پارچه های پولکی
پارچه حریر ساریکا زمینه کرم 01

ویژگی های پارچه حریر

 • بسیار سبک و راحت
 • مناسب دوخت های ترکیبی
 • تنوع زیاد در رنگ و طرح
 • انتخاب خانم های خاص
پارچه های حریر
پارچه پلیسه ای پولک کامپیوتری کربنی در فروشگاه اینترنتی سولی شاپ

ویژگی های پارچه پولکی

 • درخشش فوق العاده
 • مناسب انواع دوخت به ویژه مجلسی
 • نیاز به اتو کشی ندارد
 • بدون ریزش پولک
پارچه های پولکی
پارچه لمه شنی سرمه ای

ویژگی های پارچه لمه

 • حالت کشسانی
 • معمولا بدون نیاز به آستر
 • بدون نیاز به اتو کشی
 • مناسب انواع دوخت
پارچه های لمه

چرا سولی شاپ ؟